Sakinlərin əsas problemlərindən biri işsizlikdir. Kişilər iş axtarmaq üçün başqa yerlərə üz tutur.