“Sadəlik insanın başının tacıdır. 35 ildir sənətdə elə hörmətlər görmüşəm ki… Mənə ev də, maşın da bağışlayıblar. Hətta Amerikaya qədər gedib çıxmışam. Bu uğurlara görə, xalqa, Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə təşəkkür edirəm”.